Vrouwen

Echtscheidingsmediation

1.52Kviews

Als twee partners besluiten dat ze niet langer verder willen met hun relatie, maar als ze wel samen kinderen hebben, zal er een oplossing moeten worden bedacht voor de manier waarop zij in de toekomst verder willen leven. Vooral kinderen zorgen ervoor, dat ze nog een deel van hun leven met elkaar te maken hebben. Door middel van echtscheidingsmediation is het mogelijk dat beide partners constructieve afspraken met elkaar maken. Ondanks dat ze niet verder willen leven met elkaar, worden de dingen waar ze gedwongen samen verantwoordelijk voor zijn op een voor ieder tevredenstellende wijze geregeld.

Voor wie is mediation een oplossing?

In sommige gevallen zijn conflicten tussen twee partners zo geëscaleerd, dat er alleen maar ruzie is, met de bedoeling de ander zoveel mogelijk te beschadigen. Geen van beide partners is bereid om aan de ander iets toe te geven. Een gesprek is al helemaal niet mogelijk. Voor partners die zo een echtscheiding ingaan is een gang naar de rechter, elk met een eigen advocaat, de enig juiste weg. Partners waar het conflict minder is geëscaleerd, kunnen proberen om via mediation het leven na de echtscheiding op een goede manier te regelen.

Wat doet de mediator?

Een ander woord voor mediation is conflictbemiddeling. Dat is ook exact de rol van de mediator. Hij maakt het mogelijk dat er een gesprek is, waarin volgens een structuur wordt gewerkt. Tijdens het gesprek krijgt elk van de partners evenveel spreektijd, om te voorkomen dat de ander te weinig aan bod komt. Doordat er gedwongen geluisterd moet worden naar de argumenten van de andere partner, ontstaat er een zekere mate van communicatie. De mediator zal na afloop van de gesprekken op basis van de argumenten een oplossingsrichting voorstellen. Als beide partijen het daarmee eens zijn wordt dat uitgewerkt in een plan.

Kinderen

Kinderen spelen een belangrijke rol bij echtscheidingsmediation. Het gaat er niet alleen om dat de kinderen bij beide partners voldoende tijd mogen doorbrengen. Ook moet worden geregeld op welke wijze er beslissingen genomen kunnen worden over belangrijke momenten, zoals de schoolkeuze. De kinderen komen zelf ook aan bod bij mediation. Tijdens een bijeenkomst krijgen zij, als ze oud genoeg zijn, de gelegenheid om zelf te vertellen wat ze graag geregeld willen hebben. Met name bij de partners leidt dat soms tot nieuwe inzichten, waardoor het soms gemakkelijker wordt om een oplossing te vinden.

Vrijheid na de echtscheiding

Als de partners in staat zijn om de scheiding via echtscheidingsmediation te regelen heeft dat vele voordelen. De afspraken die tijdens mediation worden geformuleerd zijn gebaseerd op de wensen die de beide partner naar voren hebben gebracht. Als het lukt om alle argumenten samen te brengen levert dat dus een breed gedragen oplossing op. Als het op een later tijdstip na de echtscheiding wenselijk is om de afspraken aan te passen, kan dat – ook met behulp van mediation – vrij gemakkelijk worden gedaan. Bij een scheiding met afspraken die door de rechter zijn opgelegd is dat veel minder gemakkelijk. Een scheiding die door mediation wordt gerealiseerd biedt dus veel meer vrijheid.

Meer weten? Kijk op de site van Van Houten Mediation.

85 Comments

Leave a Response