TipsVrouwen

Wettelijk verplicht: alle wetten met betrekking tot de zorgverzekering op een rij

verplichtingen zorgverzekering
1.35Kviews

Het staat in de wet

Nederland is een verzorgingsstaat en heeft daarom als taak voor een goede gezondheidszorg te zorgen voor iedere ingezetene of niet-ingezetene met een Nederlands inkomen. Daarom is het wettelijk verplicht in Nederland om minimaal een basiszorgverzekering af te sluiten en hier maandelijks een zorgpremie voor te betalen. Doordat iedereen betaalt voor zijn zorg en de zorg voor anderen, is de zorg voor iedereen bereikbaar. Voor deze regeling zijn een aantal wetten opgesteld. Overstappen zorgverzekering kan dus niet zomaar op elk moment.

Zorgverzekeringswet

Sinds 1 januari 2006 is een speciale wet opgesteld voor de regeling van de zorgverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wet stelt een ziektekostenverzekering verplicht voor iedereen, die verzekerd is volgens de Wet Langdurige Zorg. Dit houdt in dat iedere ingezetene van Nederland en mensen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomsten hebben, zich moeten verzekeren. Mensen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming krijgen door de Wet op de Zorgtoeslag.

Wet Langdurige Zorg

Deze wet heeft op 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen en is bedoeld voor mensen, die een constante intensieve zorg nodig hebben en waarbij daarnaast toezicht dichtbij noodzakelijk is. Bijvoorbeeld, mensen met een beperking of mensen met een psychische stoornis. Ook kinderen, die altijd afhankelijk zullen zijn van zorg, vallen onder deze wet. Voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg betaal je in je zorgverzekering een eigen bijdrage. Zorgverzekering vergelijken 2021 is dus op dit gebied niet altijd van toepassing,

Wet op Zorgtoeslag

Heb je geen hoog inkomen, ben je in Nederland verzekerd en ben je ouder dan achttien jaar, dan heb je recht op zorgtoeslag. De Wet op Zorgtoeslag is opgericht op 16 juni 2005 en stelt dat je recht hebt op een financiële tegemoetkoming om de premie van de zorgverzekering bij een laag inkomen toch te kunnen betalen. De uitbetaling van de zorgtoeslag ligt in handen van de Belastingdienst en wordt rond de twintigste van iedere maand op je bankrekening gestort.

86 Comments

Leave a Response